Ohře je jednou z nejkrásnějších a nejlépe tekoucích řek v Čechách. Pramení ne Smrčinách v Německu a ústí do Labe u Litoměřic. Délka jejího toku je 316 km, z toho na našem území 246 km. Vodácky je využíván úsek dlouhý 110 km mezi přehradou Skalka nad Chebem po Klášterec nad Ohří, kde vodu zadržuje přehrada v Kadani.

Řeka Ohře má čistou vodu a od Tršnice u Chebu je to lehký, klidně proudící tok s meandry a úchvatnou přírodou Slavkovského lesa a mnoha zajímavostmi v okolí. Můžete si udělat výlet na sopečnou činnost v přírodní rezervaci SOOS, nebo navštívit překrásný hrad Loket. Zde začínají první peřeje, které vás donesou kolem Svatošských skal do Karlových Varů určitě se nezapomeňte zastavit v restauraci Jan Svatoš. Je na vodákovi, jestli se projde po kolonádě nebo zavítá na rozhlednu Diana, než bude pokračovat dál přes cvičnou peřej Hubertus do kotliny, kterou vytváří nedotčené Doupovské hory na pravém břehu a úpatí Krušných hor na levém břehu. Za výbornou restaurací U Dvořáků doplujete do lázní Kyselka můžete navštívit muzeum Mattoni, rozhlednu Bučina nebo skalky skřítků. Pak už začíná cesta hradů jako je Hauenštejn, Himlštejn a další. Charakter řeky je peřejnatý a na své si přijdou i akčnější vodáci, z Karlových Varů do Klášterce nad Ohří je obtížnost řeky WW 1.

Tábořišť, zásobovacích a občerstvovacích možností je pro vodáky v okolí řeky velké množství. K dopravě je možné využít železnici, která Ohři doprovází v celé její délce a spojení je rychlé a časté.

Ohře je bezpečná řeka vhodná i pro začátečníky, ale je třeba respektovat zásady bezpečné plavby. Nebezpečné jezy na řece jsou Černý mlýn a Radošov. Jez v Kynšperku by vás neměl ohrozit, protože ho pohodlně objedete levobřežním ramenem, které bylo pro vodáky vybudováno a je řádně označeno. Jez v Tuhnicích nad Karlovými Vary byl přestavěn, má u levého břehu vodáckou propust, do které se dá bezpečně najet ramenem řeky, které vás k jezu skoro nepustí.