PÁDLA KÁNOISTICKÁ

Kanoistická pádla se používají ke všem typům pevných i nafukovacích kanoí a raftů. Pádlo se skládá z hlavice, žerdě a listu. Všechna pádla, která půjčujeme mají duralovou žerď a plastový list i hlavici. Téměř všechna jsou vyrobena firmou Panda. Pádlo na kanoi i raft by mělo být tak dlouhé, aby vám při postavení na zem sahalo mezi nos a bradu. Za dětská pádla považujeme pádla kratší než 130 cm. Dítěti by mělo pádlo sahat před obličej. Správné uchopení kanoistického pádla je horní rukou za hlavici, dolní rukou asi 10 cm nad listem. Když si takto uchopené správně dlouhé pádlo položíte na hlavu, měly by být vaše oba lokty pokrčeny v pravém úhlu.


PÁDLA KAJAKÁŘSKÁ

Kajakářská pádla se skládají z žerdě a dvou listů. Půjčujeme pádla Panda, Profiplast - Yukon, vyjímečně TNP. Všechna naše pádla mají duralovou žerď a plastové listy. Pádla se liší délkou, tvarem listu, úhlem a směrem vzájemného přetočení listů. Délku pádla volíme tak, aby při uchopení 5-10 cm od listů a položení pádla na hlavu, byl úhel ohnutí obou loktů 90°. Orientačně to zjistíte dobře tak, že pádlo postavíte na zem, zvednete nataženou ruku a pádlo by mělo dosahovat k dlani až prstům. Platí, že čím máte delší loď, tím delší pádlo je potřeba. K dlouhým lodím, jako jsou mořské kajaky, by mělo být pádlo o 10-15 cm delší. Listy pádla jsou vzájemně pootočené. Je to kvůli odporu větru při pádlování. Při pádlování na moři, nebo velkých vodních plochách se hodí úhel přetočení 90°, na běžné řeky se nejčastěji používají pádla s úhlem 60°, pro freestyle a rodeo pádla s menším až minimálním úhlem. Většina našich pádel má úhel přetočení 60°, některá 90°. Podle směru přetočení listů se pádla dělí na levá a pravá. Jaké pádlo máte poznáte, když ho postavíte na zem záběrovou stranou dolního listu k sobě, kam míří záběrová strana horního listu, takové je. Výběr pravého, nebo levého pádla vůbec nesouvisí s praváctvím, nebo leváctvím. Většinou platí, že jaké pádlo vám někdo dá do ruky první, s takovým jezdíte. Že pádlo někomu nesedne je výjimka, ale i ty jsou. Pokud už víte, jak se pádluje poznáte pádlo jednoduše podle toho, že ho vyzkoušíte. Pravé pádlo se drží pevně v pravé ruce a levá přetáčí, Levé pádlo se drží pevně v levé ruce a pravé přetáčí. Dronte má pádla pravá, levá a pádla s dělenou žerdí. Některá z nich jdou složit pouze na jeden způsob přetáčení, některá na oba.